คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรา report datacenter board contact
 
  > ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม  
 
 
ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม
 
เลือกประเภท :
คำค้นหา :

ฐานข้อมูลวิทยากรด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด Excel
ลำดับ
เนื้อหา
วัด/หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
ประเภท
จังหวัด
1

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา : พระมหาปรีดา โพธิสิริ

ที่อยู่ : ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ความเชี่ยวชาญ : หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

วัดดาวดึงษาราม
089 073 0958
พระธรรมวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
2

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา : พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี

ที่อยู่ : ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

ความเชี่ยวชาญ : หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

วัดสังข์กระจาย
087 812 4190
พระธรรมวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
3

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา : พระมหาพลกฤษณ์ ฐิตเมธี

ที่อยู่ : ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ความเชี่ยวชาญ : หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

วัดดาวดึงษาราม
082 488 7634
พระธรรมวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
4

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา : พระครูสุนทรธรรมพาที วรธมฺวาที

ที่อยู่ : ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ความเชี่ยวชาญ : หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

วัดนิมมานนรดี
080 084 0089
พระธรรมวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
5

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา : พระมหาพิษณุ รตนโสภโณ

ที่อยู่ : ถ.เจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

ความเชี่ยวชาญ : หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

วัดราชสิงขร
092 827 8221
พระธรรมวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
6

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา : พระมหาชิต ชิตญาโณ

ที่อยู่ : ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ความเชี่ยวชาญ : หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

วัดยานนาวา
089 479 1599
พระธรรมวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
7

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา : พระมหาประสงค์ ปุญฺณสิริญาโณ

ที่อยู่ : ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ความเชี่ยวชาญ : หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

วัดยานนาวา
092 481 0361
พระธรรมวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
8

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา : พระจรัสพงษ์ กวิสฺสรญาโณ

ที่อยู่ : ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ความเชี่ยวชาญ : หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

วัดยานนาวา
087 993 6377
พระธรรมวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
9

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา : พระมหาสมบัติ ธีราลงฺกาโร

ที่อยู่ : ถ.พระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

ความเชี่ยวชาญ : หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

วัดหัวลำโพง
080 264 7826
พระธรรมวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
10

ชื่อ-นามสกุล/ฉายา : พระมหาสุรชัย ญาณวีรปญฺโญ

ที่อยู่ : ถ.พระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

ความเชี่ยวชาญ : หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

วัดหัวลำโพง
084 900 3619
พระธรรมวิทยากร
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
คลังภาพ
เอกสารเผยแพร่

ความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมอนาคต

คลังภาพ

เอกสารเผยแพร่

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา


กรอกเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3731
กลุ่มงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3732
กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3733
fax 02-209-3732
E-mail [email protected]
Website http://nmpc.dra.go.th/
© Copyright 2015 DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

top