คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรา report datacenter board contact
 
  > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์

-

 
5 กุมภาพันธ์ 2561 , 11:56 น.
การประชุมวิชาการงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดราชบุรี
วันที่ ๑ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
อ่านรายละเอียด
30 มกราคม 2561 , 10:03 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียด
26 มกราคม 2561 , 16:33 น.
การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง วันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านรายละเอียด
25 ธันวาคม 2560 , 12:01 น.
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 "
อ่านรายละเอียด
9 พฤศจิกายน 2560 , 17:08 น.
การประชุมอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมครั้งที่ 2/2560.
ประชุมอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน เเละจังหวัดคุณธรรม ต้นเเบบ โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒ
อ่านรายละเอียด
24 ตุลาคม 2560 , 10:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่1/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่1/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2
อ่านรายละเอียด
3 ตุลาคม 2560 , 13:10 น.
การประชุม
การประชุม "คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560  วันที่ 28 กันยายน 2560  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล    
อ่านรายละเอียด
20 กันยายน 2560 , 10:22 น.
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา
การจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
อ่านรายละเอียด
12 กันยายน 2560 , 18:28 น.
การประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กรมการศาสนาร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานอิสระภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผุ้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วม จำนวน 180 คน
อ่านรายละเอียด
 
 
 

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
คลังภาพ
เอกสารเผยแพร่

ความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมอนาคต

คลังภาพ

เอกสารเผยแพร่

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา


กรอกเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3731
กลุ่มงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3732
กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3733
fax 02-209-3732
E-mail nmpc.dra@gmail.com
Website http://nmpc.dra.go.th/
© Copyright 2015 DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

top