คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรา report datacenter board contact
 
  > เอกสารเผยแพร่  
 
 
เอกสารเผยแพร่

 

ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
คู่มือการประเมิน องค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
แบบรายงานผล การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
หนังสือนำเรียน ปลัดกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/ผู้บริหารหน่วยงานภาคอิสระ
การบรรยายพิเศษ การส่งเสริมคุณธรรม ตามหลักระเบิดจากข้างใน โดยพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์
นโยบายและแนวทางการส่งเสริมองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ทดสอบ
ข้อมูลแผนการบูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มแผนการบูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
หนังสือเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชไทยไม่โกง จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.
คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ 
   
 
 
 

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
คลังภาพ
เอกสารเผยแพร่

ความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมอนาคต

คลังภาพ

เอกสารเผยแพร่

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา


กรอกเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3731
กลุ่มงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3732
กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3733
fax 02-209-3732
E-mail nmpc.dra@gmail.com
Website http://nmpc.dra.go.th/
© Copyright 2015 DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

top